Skjønner du denne matematikkoppgaven?

Hvilken verdi har sifferet 6 i dette tallet -> 5698

Ingen aning?

For å kunne svare på denne oppgaven må du kunne kjenne til begrepene siffer og tall, verdi og titallsystem. Da snakker vi om plassverdisystemet

Begreper
Siffer I matematikk har vi ti siffer som vi kan bruke til å lage uendelig mange tall. Sifrene er: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Tall Vi lager tall av sifrene som nevnt ovenfor. Det er viktig å huske på at 0 er ikke et tall, men at tallrekken starter på 1. Derfor er det viktig å huske på at 1 er ikke bare et siffer, men også et tall. 
Verdi Når man bruker begrepet verdi i plassverdisystemet betyr det at sifferet har ulik verdi ut i fra hvilken plass den har i tallet. I tallet 100 har sifferet 1 verdien 100. 
Titallsystem Når man koder på pc'en bruker man 0 og 1. Det vil si at man koder i et totallsystem. I dagens samfunn bruker man titallsystemet. Det betyr at vi bruker våre ti siffer for å lage uendelig mange tall. 

 

Husk at 10 er ikke et siffer, men et tall bygd opp av sifrene 1 og 0.

 

Eks. Tallet 159 er bygd opp av sifrene 1, 5 og 9.

 

 

 

Eks. Sifferet 4 har forskjellig verdi i tallet 468 og 648. I 468 er verdien 400, mens i 648 er verdien 40. 

 

Tallet 4628

4 6 2 8
tusen hundrer tier ener
firetusen sekshundre tjue åtte

Skjønner dere forklaringen ovenfor? Først har jeg skrevet tallet, så skrev jeg hvilken plass de ulike sifrene står på og til slutt skrev jeg verdien til hvert enkelt siffer. Når man er usikker er det greit å kladde seg opp en tabell for å sjekke om man tenker riktig. Plassverdien vil aldri forandre seg. Altså en ener vil alltid stå bakerst, så kommer tieren, hundre, tusen, titusen, hundretusen osv.

For å øke vanskelighetsgraden kan læreren be dere om å se hvor mange ganger større verdien av et siffer er i et tall sammenlignet med et annet. 

Hvor mange ganger større en verdien til sifferet 6 i 6542 sammenlignet med 246?

Tusen Hundre Tier Ener
6 5 4 2
2 4 6

Som vi ser i tabellen ovenfor står sifferet på tusenplassen i det første tallet, mens i tallet under står den på enerplassen. Svaret her er at verdien til sifferet 6 er 1000 ganger større i det første tallet enn i det andre. Måten jeg fant svaret på er ved å vite at verdien øker med ti for hver plass frem sifferet står. 

Verdiøkning
Fra ener til tier 10
Fra tier til hundrer 100
Fra hundrer til tusen 1000
Fra tusen til titusen 10000
Fra titusen til hundretusen 100000

Legg merke til at tallverdien øker med et siffer for hver plassering. Det vil si at hvis et siffer står på enerplass i et tall og på tusenplass i et annet tall er verdien tusen ganger større. 

Jeg har laget tre oppgaver med ulik oppgaveformulering/tekst. De ser på tre ulike måter å forstå oppgaven på. Test deg selv og svar i kommentarfeltet. Hvis du er usikker, lag en tabell som ovenfor. Det kan hjelpe. Legger ut fasit i morgen.

Lykke til!


Oppg. 1

Hvilken verdi har sifferet 9 i hvert tall?          a)1329     b) 9430     c) 393     d) 19046

Oppg. 2

a) Skriv det minste tresifrede tallet. 

b) Skriv det største tresifrede tallet.

Oppg. 3

Hvor mange ganger større er verdien til sifferet 7 i

a) 2476 sammenlignet med 247

b) 7246 sammenlignet med 247

 

Jeg håper at du nå kan svare på det første spørsmålet jeg stilte i denne teksten.

-A-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

, Skien

Lærer som mener at læring ikke burde koste penger.

Arkiv

Kategorier

hits